انسجام یا COHESION در جمله بندی

انسجام Discourse Makers یا Cohesions در ساختن جملات انگلیسی نقشی اساسی در روان و زیبا صحبت کردن شما دارند. اگر مشتاقید که گویش و سایر ارتباطات کلامی شما مؤدبانه، سلیس و حتی بالاتر و زیباتر از افراد با تحصیلات موتوسط در جامعه بنظر برسد باید اصولی و تکتیکهای خاصی را فراگرفته و بکار ببندید و دقیقاً به همین دلیل است که شما را به مطالعه این یادداشت دعوت میکنم.

 

انسجام در جمله بندی چیست و منسجم کننده های مهم  Cohisions / Discourse Makers کدامند؟

آنها جریان جمله بندی و ارتباط موضوعات و پاراگرافهای مختلف را بنحوی زیبا و روان کنترل میکنند. آنها به شما کمک میکنند که بدون استفاده از الفاظ تکراری، پیش پا افتاده و خسته کننده قادر باشید تا انسجام جمله هایتان را حفظ کنید و اگر نیاز داشتید تا موضوع گویش یا بحثتان را تغییر دهید بنحوی حرفه ای و مودبانه این کار را بکنید. آنها همچنین شما را قادر میسازند که روی یک موضوع متمرکز بمانید اما منظور اصلیتان را حتی در جملات و عبارتهای کوتاه بنحوی فنی و موزون بیان کنید که مقدمه ای برای بیان مقصودتان داشته باشید بدون اینکه مستقیما و بی مقدمه به اصل موضوع بپردازید. اگر قصد دارید تا بطور مودبانه به سوالی پاسخ آری یا خیر بدهید و یا برای فکر کردن به موضوعی قصد اتلاف زمان را دارید بنحوی که مخاطبتان حوصله اش از دست شما سر نرود یا پاسختان تنها در یک کلام خلاصه نشود میبایست نسبت به مبحث Cohesions و Discourse Makers آگاهی و اشراف خوبی داشته باشید. بطور کلی میتوان گفت که آنها تاکتیکهایی کاربردی برای زیبا سخن گفتن و زیبا نوشتن هستند. آنها مطلب را بخوبی به خواننده یا شنونده شما تفهیم میکنند و شما را یاری خواهند کرد تا استدلالتان حتی در سخنرانی ها و متون آکادمیک کاملا موجه و اصولی به ذهن مخاطبانتان منتقل شود. در یک کلام، آنها ارتباط میان کلمات، جملات و منظور شما را باهم بخوبی شفاف، هماهنگ و مطرح میکنند.

 

Cohesionsها و Discourse Makersها بسته به اهداف و کارآیی شان انواع مختلفی دارند و ما سعی کرده ایم با توجه به هدف و انگیزه ای که در بیان هر مطلب دارید، آنها را بصورت طبقه بندی شده بیاموزید تا راحتتر بتوانید از ایشان استفاده کنید. در این یادداشت تعداد محدودی اما کاربردی از آنها را خدمتتان ارائه میکنیم که قطعا فرا گرفتن آنها نیاز به صرف زمان و پشتکار مناسب دارد اما با دانستنشان میتوانید علاوه بر مکاتبات و ارتباطات روزمره، از آنها بعنوان تاکتیکهای کاربردی و موثری در آموزنهای تافل و آیلتس و امثالهم و قطعا در مصاحبه های شغلی استفاده کنید.

 

LIKES … برای بیان علاقه مندیهایتان میتوانید از این عبارات در ابتدای جملاتتان استفاده کنید:


I’ve always liked/loved/enjoyed/adored …..[verb+ing]
I am deeply interested in ... / my main interest is ….
I’m quite intrigued / fascinated by ….

 

DISLIKES … برای بیان آنچه که علاقه ای به مطرح کردنش ندارید، میتوانید از عبارات زیر استفاده کنید:


I don't particularly care for ...
It's terribly / awfully boring.
I don't go for …..
It doesn't appeal to me به من نمیسازد
It’s tedious /ˈtiː.di.əs/

 

NEUTRALITY …برای بیان آنچه که نسبت به آن نظر خاصی ندارید، میتوانید از این عبارات در ابتدای جملاتتان استفاده کنید:


It makes no difference to me
It’s all the same to me
I don’t mind
It doesn’t matter to me whether …. Or not.
I don’t hold any particular position on that issue/matterمن نظر خاصی راجع به این موضوع/مساله ندارم

 

PREFERENCES …برای بیان منبع و ماخذ آنچه که مطرح کرده اید، میتوانید از این عبارات در ابتدای جملاتتان استفاده کنید:


I’d (much) prefer/rather …. to ….
I tend to prefer
I’m (much) more attracted to …
On the whole / On the balance / In general  …I’d (much) prefer/rather …. to ….
I’m (much) more attracted to

 

ABILITIES …برای بیان توانائیهایتان میتوانید از این عبارات در ابتدای جملاتتان استفاده کنید:


I am pretty good at ...
I have the qualifications necessary to

CLARIFICATIONS ...برای شفاف سازی موضوعات مطروحه، میتوانید از این عبارات در ابتدای جملاتتان استفاده کنید:
What I mean is
What I’m trying to say is
In short, ...
To be more precise
To be exact
In other words
Let’s put it this way

 

ACCOMPLISHMENTS ….برای بیان دست آوردهایتان، میتوانید از این عبارات در ابتدای جملاتتان استفاده کنید:


نقش برجسته/بسزایی دارد ... is the main contributing factor.
ارتباط مستقیمی وجود دارد بین .... و ....There is a direct/close link between …. and

 

FUTURE (PLAN, HOPES, CERTAINITY and PROBILITIES) ...برای بیان برنامه های و آنچه که مربوط به آینده است، میتوانید از این عبارات در ابتدای جملاتتان استفاده کنید:


At/by the and of the day …
I am seriously determined to ...
I am really optimistic …[gerund]...
There is a good/50-50/reasonable chance for …
From what I've heard/read, it seems ...
This would/might lead to … میتواند منتهی بشود به ...

 

OPINION ...برای بیان عقاید و نظراتتان، میتوانید از این عبارات در ابتدای جملاتتان استفاده کنید:


Personally I think ...
I firmly believe that ...
In my experience ...
It seems to me ( the way I see it)
For my money ….با توجه به پول/بودجه من
It is alleged that …. مردم/عموم تصور میکنند که/əˈledʒd/
Not really, unfortunately …
Absolutely,
Generally speaking …


AGREEMENT ….چنانچه با نظرات مخاطبتان موافقید و آنها را تأئید میکنید، میتوانید از این عبارات استفاده کنید:


I feel the same way
That's just what I was thinking
I go along with the idea that/ your view that ...
I couldn't agree more
I share your opinion on the issue of … من در مورد/خصوص موضوع .... با شما همنظر هستم

 

PARTIAL AGREEMENT ...چنانچه نسبتا مخالفید و نظرات مخاطب یا مخاطبانتان را تا حدودی تائید میکنید، میتوانید این عبارات را بکار بگیرید:


I think it's justifiable in some ways
I agree on the whole
I agree up to a point
That's quite right, but ...
Well, you have a point there, but ...

 

DISAGREEMENT ...چنانچه کاملاً مخالفید و نظرات مخاطب یا مخاطبانتان را تائید نمیکنید، میتوانید این عبارات را بکار بگیرید:


I tend to disagree
I completely opposed to that idea
I'm inclined to disagree with that
I'm afraid. I don't go along with this idea
That doesn't necessarily follow/happen
You may have a point. Nevertheless, I think …
I'm bound to say I disagree with you on this point

 

SOLUTIONS...برای بیان چاره و راه حلهایتان، میتوانید از این عبارات در ابتدای جملاتتان استفاده کنید:


The best measure/policy/way/ strategy would be ….
One thing to do about this is to ...
in order to tackle/handle/address/ deal with this issue

 

CONCLUSION........برای جمع بندی و نتیجه گیری، میتوانید از این عبارات استفاده کنید:

So, this is why it was a very good experience
To sum up, it was a fantastic experience I never forget
So, that’s why I think …
Anyway, that’s why…
So, to return to my original point, …

 

برای کسانیکه سطح زبان پایه ضعیفتری دارند، اما همچنان دنبال Cohesion یا انسجام دهنده های ساده تری میگردند هم جدول زیر را توصیه میکنیم.

Introductory Phrasesعبارات آغازین
I want to talk about …
I'd like to talk about …
I'm going to talk about…
Asking for helpتقاضای کمک
Could you say that in other words?
I’m not sure what you mean exactly
Do you mean (          )?
Stalling for timeاتلاف وقت
That’s a(n) interesting/tough/difficult question.
I don’t know much about this issue but …
I’ve never really thought about it before but …
نظر دادنGiving an opinion
Well, I think/suppose/would say …
… for two/several reasons.
I think most people would agree that …
Self-correcting چطور استباه خود را تصحیح کنید
Or rather …
I mean …
Or, should I say …
 دوباره منظورتان را بیان کنیدRephrasing
What I mean is …
What I want to say is …
What I’m trying to say is …
نکته یا تبصره اضافه کنیدCommenting on your own ideas
I know this may sound obvious but …
This may sound strange but …
I’m sorry to have to say this but …
Giving an exampleمثال آوردن
Take (         ), for example
Look at (          ), for instance.
A good example of this is (          )
Introducing other ideas تاکید بر ایدتون یا ادله جدید
On the other hand, ….....
Or, to look at it another way, ….....
Then again, ......…
تفهیم مطلبGetting to the point
Anyway, to get to the point, ….......
Anyway, the main point I want to make is that …........
So, in answer to your question, …
بیان ترتیب و توالیTransitions
First of all
Second of all
Finally
after that
First
Then
next

 

قطعاً علاوه بر آنچه که در این یادداشت مختصر ملاحظه فرمودید، موارد و حتی کتب موثری نیز میتوانید بیابید که تاثیرات شگرفی بر گویش و ارتباطات کلامی شما داشته باشند. امّا، هدف از ارایه این مقاله مختصر، صرفا آشنایی شما خواننده محترم با Cohesion و Discourse Maker بوده و قطعا فراگیری همین موضوعات مختصر ارائه شده هم میتوانند تاثیر عمیق داشته باشند. وضعیت کاملا به نفع شما تغییر خواهد کرد، چنانچه آموخته های قبلی خود را در کلاس درس و زیر نظر اساتید با تجربه که موضوعات را بطور هدفمند طرح میکنند تمرین نمایید.

 

موضوعات مرتبط با این یادداشت:

کلاس محلی برای تمرین آموخته های قبلی است

علامتگذاری در نگارش انگلیسی

تلفظ و ارتباط آن با اَکسِنت

راحت و رایگان با ما در تماس باشید

ثبت نام و شهریه کلاسها


سخن اخر:
از طریق این وبسایت و یا سایر شبکه های اجتماعی میتوانید مهارتها و تاکتیکهایی را در خصوص زبان و ادبیات انگلیسی بیاموزید و آنها را در جهت منسجم ساختن ساختار زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم استفاده کنید، بااینحال موکدا به شما کاربران محترم توصیه میکنیم که شرکت در کلاسهای آموزشی زیر نظر اساتید حرفه ای و کارآزموده و باتجربه بهترین و موثرترین روش برای انجام تمرینات هدفمند با هدف برطرف کردن نقاط ضعف و اشکالات شما و نیز تسریع روند کاربرد آموخته هایتان میباشد.

شاد و موفق باشید.

مرتضی طاهری


©مطالب مندرج در این وبسایت با زحمت و صرف زمان و تجربه فراوان گردآوری، تالیف یا ترجمه شده اند. هرگونه کپی برداری و تکثیر از آن بهر نحوی از انحأ، با هر هدف و در هرکجای جهان، پیگیرد حقوقی و قضائی خواهد داشت.

 

 

 


طراحی سایت و سئو توسط ضابط