تعیین کننده ها Determiners و کمیت ها Quantifiers

تعیین کننده ها Determiners و کمیت ها Quantifiers از اجزای بسیار مهم در ساختار جملات در زبان انگلیسی هستند. آگاهی نسبت تعیین کننده ها و کمیّت ها به شما کمک میکند تا در جمله سازی به زبان انگلیسی موفق تر عمل کرده و ضمناً ساختار جملاتتان بیشتر شبیه جملات افراد Native بنظر برسد. یادگیری آنها ممکن است در نگاه اول، کمی سخت بنظر برسد، اما؛ اولا، ما در بحث آموزش زبان انگلیسی همواره سعی کرده ایم تا اصول و مبانی زبان را به کسانیکه علاقمند به فراگیری زبان انگلیسی هستند بصورت کاملا هدفمند، مهندسی شده و با ساختاری قابل درک ارائه دهیم که این مسأله بتنهای و تا حدودی زیادی از سختی و دشوار درک این موضوع گرامری میکاهد. ثانیاً، مسأله یادگیری زبان انگلیسی یه موضوع مهم و با دشواریها، پیچیدگیها و چالشهای مختص خود است. اگر باور داشته باشید که هیچ دستاوردی در زندگی بدون تلاش و پشتکار محقق نمیشود، اینجا در مورد موضوع معیّن ها Determiners و کمیّت ها Quantifiers میتوانیم به شما این مژده را بدهیم که با صرف اندکی صبر و تأمل و دقت در یادگیری این موضوع یکی از چالشهای بزرگ در پیکره بندی زبان آنگلیسیتان یعنی جمله سازی برطرف خواهد شد. پس کمی صبور باشید و تا انتهای این صفحه ما را یاری کنید. قطعا چنانچه بدنبال فراگیری زبان انگلیسی از یک روش اصولی و ماندگار هستید، مطالعه این موضوع میتواند برای شما ثمربخش واقع شود.

*در اینجا یادآور میشویم که در راه تکامل گویش و تسلط به زبان انگلیسی، یادگیری قوانین یکی از مراحل اولیه است و قطعا درگیر شدن شما در کلاسها و تمارینی که بصورت هدفمند برای آموزش شما طراحی شده اند میتواند گام بعدیتان برای فراگیری زبان انگلیسی باشد. ویدئو های آموزشی ما نیز در همین مورد یا سایر موضوعات مربوط به یادگیری گرامر و ... میتوانند مکمل خوبی برای برداشتن گام نخستتان که همان آموختن قوانین است، باشند.

 

معیّن ها یا همان تعیین کننده ها

General and specific determinersتعیین کننده های عمومی و تعیین کننده های خاص

تعریف کلاسیک آنست که معیّن ها یا تعیین کننده ها یا Determiners کلماتی هستند که قبل از یک عبارت اسمیّه میایند. اگر بخواهیم داستان را ساده کنیم، باید بدانیم که آنها کلماتی هستند که قبل از عبارتهایی در جمله میانیند که آن عبارات با اسم آغاز میشوند. از آنجائیکه در ادبیات انگلیسی، صفت میتواند قبل از اسم قرار گیرد، چنانچه این معیّن ها قبل از صفات دیدید تعجب نکنید!

آنها یعنی Determinersها به ما میگویند که آیا جمله یا عبارت اسمیّه ما جنبه عمومی General دارد یا از نوع Specific خاص و ویژه است. و حال احتمالا از خودتان میپرسید که چرا دانستن جمله اسمیه و نیز خاص و عمومی بودن آن در یادگیری زبان انگلیسی اینقدر مهم و تاثیرگذار است؟! -- برای اینکه به پاسختان برسید، به ادامه مطلب توجه فرمایید.

**یادآوری میکنیم که چنانچه علاقمند هستید به دانستن اجزای جمله و فهمیدن اینکه جمله Sentence با عبارت Phrase چه تفاوتهایی دارند و نیز اجزا و ساختار جمله کامل کدامند، شما را ارجاع میدهیم به صفحه یادگیری زبان انگلیسی بصورت ساده و مختصر که مجموعه ای از نکات ساده و ارزنده دستوری گرامر است که توسط اینجانب و بر حسب سالها مطالعه و تحقیق و دانش اندوزی در زمینه ادبیات و آموزش زبان انگلیسی گردآوری شده. برای دانستن Determinersها و Quantifiersها فعلا ضرورتی است که با جزییات ساختار جمله آشنایی عمیق داشته باشید و در همین صفحه تمام سعیمان بر این بوده که موضوع را بطور روان و ساده خدمتتان ارایه کنیم.

 

تعیین کننده های خاص Specific Determiners

ما از تعیین کننده های خاص Specific Determiners زمانی استفاده میکنیم که میدانیم و باور داریم که مخاطبمان یا شنونده جمله، میداند منظور ما از اسامی که در جمله بکار میبریم دقیقا چیست کدام آنها دقیقاً مدنظر ما میباشند.

معیّن های خاص Specific Determiners عبارتند از:

الف. اسم تعریف Definite Article که همان the میباشد.

ب. صفات ملکی Possessive Adjectives که شامل: my, your, his/her/its, our, your, their هستند.

ج. نمایشگرهای اشاره یا همان Demonstratives که شامل: this, that, these, those هستند.

د. کلمات پرسشی interrogatives که بلافاصله قبل از اسم قرار میگیرند، شامل: whose, which و بعضا what

برای اینکه درک کنید چطور با استفاده از آنها در جمله هایتان میتوانید به مخاطبتان القاء کنید که اسم خاصی مدنظرتان است، به مثالهای زیر توجه کنید:

Can you pass me the glass, please یعنی میشه لیوان رو به من بدی (منظورتان لیوانی است که روی میز است یا به آن با دست احتمالا اشاره میکنید و بهرحال لیوانی که مخاطب شما میداند منظور شماست. در این جمله منظور شما یک لیوان خاص است و با Deifinite Article: THE  آن منظورتان را به مخاطبتان انتقال میدهید.)

Look at your beautiful face منظورتان صورت مخاطب است و نه چهره و صورت کس دیگه و منظور خود را برای اینکه نشان دهید چهره فرد خاصی مد نظرتان است که همان مخاطبتامیباشد، از صفت ملکی your استفاده کرده اید.

وقتیکه میگوئید: Whose book is it در واقع دارید میپرسید کهاین کتاب چه کسی است و قطعا به کتاب خاصی دارید اشاره میکنید یا منظورتان مثلا کتابی است که روی میز یا کتابخانه است و سوالتان را در مورد آن کتاب خاص میپرسید و مخاطبانتان میدانند که منظور شما دقیقا کدام کتاب است.

Those lovely girls منظورتان با شاره به دخترهای خاصی است و منظورتان را با  Those که یکی از نمایشگرهای اشاره Demonstrative است بیان نموده اید.

 

تعیین کننده های عمومی General Determiners

در قیاس با معین های خاص، معین های عمومی General Determiner هستند --همانطور که از نامشان پیداست-- ما از تعیین کننده های عمومی General Determiners زمانی استفاده میکنیم که مخاطب یا شنونده جمله ما نمیداند منظورمان از اسامی که در جمله بکار میبریم دقیقا چیست و کدام مورد خاص دقیقاً مدنظر ما ست.

معین های عمومی General Determiners عبارتند از:    a, an, any, another, other, what ضمناً مستحضر باشید که اسامی غیرقابل شمارش Uncountable Nouns و نیز اسامی جمع Plural Nouns را در حالت عمومی، بدون تعیین کننده Determiner بکار میبریم.

Milk is good for your health. (=  اسم غیرقابل شمارشuncount noun)
Information and technology are very important. (=اسامی غیر قابل شمارش 2 uncount nouns)
Boys normally do better in gym than girls. (= اسامی جمع بدون تعیین کنندهplural nouns with no determiner)

تعیین کننده های عمومی a یا an را بهمراه اسامی مفرد که جنبه عمومی دارند استفاده میکنیم.

A woman won the lottary in Ottawa یک خانمی لاتاری را در اتاوا برنده شد (ما نمیدانیم کدامیک از خانمهای شرکت کننده در لاتاری در اتاوا برنده شدند).
A man called 911 یک آقایی با ۹۱۱ تماس گرفت (ما نمیدانیم دقیقا چه کسی با ۹۱۱ تماس گرفته و جنبه عمومی دارد).

از General Determiner یا تعیین کننده عموی any بهمراه اسامی قابل شمارش و اسامی غیرقابل شمارش استفاده میکنید و به آن اسامی جنبه کلیت یا عمومی میدهد.

It’s very easy. Any students can do it. (= جنبه عمومی دارد All students can do it)


With a Canadian driving licence you are allowed to drive in any regions in Europe & North America

بصورت عمومی در هر منطقه از کانادا، امریکا و اروپا که بخواهیدَ مجاز هستید که رانندگی کنید


Any information can help us هر نوع اطلاعاتی (بدنبال نوع خاصی از اطلاعات نیستیم) میتواند به ما کمک کند

* اگر با کاربرد Quantifiers یا کمیتها آشنا شوید، در خواهید یافت که چرا any میتواند جنبه Quantifier هم داشته باشد.

 

کمیّت ها یا Quantifiers

یک Quantifier کلمه یا عبارتی است که برای نشان دادن مقدار، اندازه، حجم یا جهت، قبل از اسم قرار میگیرد.  مشهورترین Quantifierها عبارتند از:

any, none, with and without, some, much, many, both, all, each, few, little, a lot of (with countable and uncountable nouns)

تعیین کننده یا کمیّت any چنانچه کمی چالش برانگیز است؛ چنانچه با اسامی غیر قابل شمارش بیاید، معنی {هَر} میدهد و جنبه کلی و عمومی دارد و بنابراین جزو تعیین کننده ها بیشتر طبقه بندی میشود. به معنی این جمله دقت کنید:

Any information can help us هر نوع اطلاعاتی (بدنبال نوع خاصی از اطلاعات نیستیم) میتواند به ما کمک کند

چنانچه any با اسم قابل شمارش مفرد و در جمله منفی بکار برود، معنی {هیچ} میدهد.

Any student in this class cannot go home before 06 p.m هیچ دانش آموزی در این کلاس قبل از ساعت ۰۶ نمیتواند به خانه برود

چنانچه any با اسم قابل شمارش جمع بکار رود، جمله میبایست مثبت باشد و معنی هر میدهد.

Any student in Roxana Language Centre can almost be a native speaker هر زبان آموزی در مرکز آموزش زبان رکسانا میتواند تقریبا یک متکلم فوق العاده باشد.

موضوع Quantifiers و Determiners از جمله مباحثی است که در ارتباط تنگاتنگ با مبحث صفات و قیود قرار میگیرد. همانطور که قبلا نیز متوجه شدید، تعیین کننده ها و کمیت ها قبل از اسم در ساختار جملات انگلیسی قرار میگیرند. از آنجائیکه در در جملات انگلیسی، صفات adjectives نیز همان مکان را دارند و عملا قیود Adverbs نیز عملکرد شبیه صفات را دارند، اگر علاقمند شدید که عمیق تر موضوع Quantifiers و Determiners رو بررسی کنید، به شما توصیه میکنم صفحه صفات و قیود را نیز مطالعه بفرمائید.

 

 

موضوعات مرتبط با این یادداشت:

صفات Adjectives و قیود Adverbs

گرامر انگلیسی بصورت ساده و مختصر

راحت و رایگان با ما در تماس باشید

ثبت نام و شهریه کلاسها

 

 

سخن اخر:
از طریق این وبسایت و یا سایر شبکه های اجتماعی میتوانید مهارتها و تاکتیکهایی را در خصوص زبان و ادبیات انگلیسی بیاموزید و آنها را در جهت منسجم ساختن ساختار زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم استفاده کنید، بااینحال موکدا به شما کاربران محترم توصیه میکنیم که شرکت در کلاسهای آموزشی زیر نظر اساتید حرفه ای و کارآزموده و باتجربه بهترین و موثرترین روش برای انجام تمرینات هدفمند با هدف برطرف کردن نقاط ضعف و اشکالات شما و نیز تسریع روند کاربرد آموخته هایتان میباشد.

شاد و موفق باشید،

مرتضی طاهری


©مطالب مندرج در این وبسایت با زحمت و صرف زمان و تجربه فراوان گردآوری، تالیف یا ترجمه شده اند. هرگونه کپی برداری و تکثیر از آن بهر نحوی از انحأ، با هر هدف و در هرکجای جهان، پیگیرد حقوقی و قضائی خواهد داشت.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


طراحی سایت و سئو توسط ضابط