انگلیسی، یکتا زبان دهکده جهانی است


انگلیسی بعنوان گویش کسانیکه آن را بعنوان زبان نژادی سخن میگفته اند، تمام شده است. استفاده از زبان انگلیسی در میان کشورها و بعنوان یک مسیر ارتباطی بین المللی یک به یک به پیش میرود. اغلب مردم انگلیسی را بیشتر بخاطر کاربرد و روزمرگی میاموزند تا برای اهداف ایدئولوژیک. بسیاری از کسانی که در افریقا متکلم بزبان انگلیسی هستند تبدیل به کسری از اجتماع زبان "افرو ساکسون" شده اند که وجه تمایز آنها از سایر ملل و فرهنگها در نظر گرفته میشود.


زمانیکه مستعمره زدایی از امپراطوری بریتانیای کبیر در دنیا طی دهه 1950 و 1960 صورت میگرفت، اکثر مستعمره های سابق آن نه تنها از زبان انگلیسی بعنوان گویش رایج صرفنظر نکردند بلکه آن را بعنوان سیاستهای تکاملی و توسعه بین المللی بعنوان یک کشور مستقل در سرلوحه قرار دادند. برای مثال، نظر بسیاری از مردم هندوستان نسبت به زبان انگلیسی بگونه ای تغییر کرد که از آن بجای نشانه ای برای مستعمره بودن برای پیشرفت اقتصادی و ارتباطات بین المللی بهره بردند و انگلیسی همچنان بعنوان زبان رسمی مردم هندوستان برقرار است. زبان انگلیسی بطور گسترده ای در مطبوعات و رسانه ها استفاده میشود و تعداد سالیانه کتابهای منتشر شده در هندوستان به زبان انگلیسی بعد از آمریکا و انگلستان در رتبه سوم قرار دارد. دیوید کریستال در سال 2004 ادعا میکند که با ترکیب گویندگان محلی و غیر محلی، هندوستان امروزه بیش از هر کشور دیگری در جهان متکلم و گوینده به زبان انگلیسی دارد، اما اغلب محققان همچنان براین باورند که ایالات متحده امریکا همچنان بیشترین متکلم به زبان انگلیسی را در دنیا دارا میباشد چونکه تعداد دقیق صحبت کننده ها بزبان انگلیسی در هندوستان همچنان نامشخص است.


انگلیسی مدرن  برخی مواقع بعنوان اولین زبان مشترک جهانی و همچنین اولین گویش رایج در جهان درنظر گرفته میشود. زبان انگلیسی برکاربردترین و پرمصرف ترین زبان دنیا در انتشار روزنامه ها، کتابها، ارتباطات جهانی، دستاوردهای علمی، بازرگانی بین المللی، دنیای سرگرمی، تجارت و سیاست است. انگلیسی، در وسعت بین الملل، پایه و اساس لازم برای زبان گفتگو در دریا و آسمان شناخته میشود که همچنان بعنوان گویش مشترک بین المللی در صنعت دریانوردی و هوانوردی بکار گرفته میشود. انگلیسی بعنوان زبان غالب تحقیقات علمی جایگزین زبان آلمانی شده. در سال 1919 بعنوان زبان سیاست و دیپلماسی همتراز و برابر با زبان فرانسه در مذاکرات قرارداد "ورسایل" قرار گرفت. تا زمان تاسیس سازمان ملل در پایان جنگ دوم جهانی زبان انگلیسی در علم سیاست غالب شده بود و همچنان  بعنوان زبان و گویش مشترک علم سیاست در تمام جهان و روابط سیاسی بین المللی حرف اول را میزند. بسیاری از سازمانهای جهانی و بین المللی، از جمله کیته بین المللی المپیک، انگلیسی را بعنوان تنها زبان کاری و رسمی این سازمان مشخص کرده اند.


بسایاری از سازمانهای منطقه ای بین المللی از قبیل اتحادیه اجارت آزاد اروپا،  اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا، اتحادیه همکاریهای اقتصادی آسیا-پسفیک زبان انگلیسی را بعنوان تنها زبان رسمی و کاری خود قلمداد کرده اند، علیرغم اینکه اغلب اعضای آنها جزو کشورهایی هستند که عمدتا زبان انگلیسی بعنوان گویش متداول آنها درنظر گرفته نمیشود. درحالیکه اتحادیه اروپا اجازه داده به اعضا که هر کدام از زبانهای بین المللی را بعنوان زبان رسمی اتحادیه استفاده کنند، اما عملا زبان انگلیسی بعنوان زبان کاری اصلی در میان سازمانهای اتحادیه اروپا همچنان بطور روزافزون مورد استفاده قرار میگیرد.


اگرچه در بیشتر کشورها زبان انگلیسی بعنوان زبان اصلی شناخته نمیشود، اما گویش و زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم در اغلب آنها تدریس میگردد. در کشورهای اتحادیه اروپا، انگلیسی بعنوان گسترده ترین زبان گویش خارجی در بین نوزده عضو از بیست و پنج عضو رسمی، مورد استقبال و استفاده قرار میگیرد. در نظرسنجی سال 2012، تعداد قابل ملاحظه 38درصد از شرکت کنندگان اتحادیه اروپا در خارج از کشورهایی که انگلیسی بعنوان زبان رسمی مورد استفاده است، اعلام کردند که میتوانند بگونه ای انگلیسی را صحبت کنند که یک مکالمه جامع را بان زبان داشته باشند. زبان رایج متداول بعد از زبان انگلیسی در میان شرکت کنندگان زبان فرانسه بود که تنها 12درصد اعضا توانایی تکلم بان زبان را داشتند.


داشتن تسلط کافی به زبان انگلیسی بعنوان الزام در بسیاری از مشاغل و حرفه ها از قبیل علوم پزشکی و محاسبات درنظر گرفته میشود. انگلیسی بقدری در انتشارات علمی بااهمیت درنظر گرفته شده که بیش از 80درصد مقالات ژورنالهای علمی فهرست شده توسط "کمیکال ابسترکت" در سال 1998 بزبان انگلیسی نوشته شدند و همانطور 90 درصد مقالات در علوم طبیعی منتشر شده در سال 1996 و 82درصد مقالات علوم انسانی منتشر شده در سال 1985.
زیرمجموعه های زبان انگلیسی بطور ناخودآگاه در جوامع بین المللی شروع به رشد میکنند، برای نمونه، در میان تجار بین المللی بعنوان یک زبان کمکی و معین. این موضوع باعث گردیده تا بسیاری از محققان بدنبال توسعه مدل مطالعه زبان انگلیسی بعنوان یک گویش کمکی و یاری دهنده باشند.


گسترش روزافزون و استفاده رو به افزایش از زبان انگلیسی بر زبانهای دیگر نیز سایه افکنده و منجر به استفاده از واژگان انگلیسی در دایره لغات دیگر زبانها گردیده. این تاثیر گسترده زبان انگلیسی موجب بروز نگرانیهایی در مورد مرگ تنوع زبان و مطرح گردیدن ادعای امپریالیزم زبانی شده است؛ بااین وجود تعداد متکلمان به زبان انگلیسی همچنان در دنیا رو به فزونی گذارده چراکه بسیاری از مردم سرتاسر زمین بر این باورند که دانستن زبان انگلیسی برای آنها امکان شرایط کاری بهتر و بهرمندی از زندگی مرفه تری را در بر خواهد داشت.

 

منبع ویکیپدیا انگلیسی
مترجم: مرتضی طاهری

 


طراحی سایت و سئو توسط ضابط