چطور به زبان انگلیسی نامه بنویسیم؟

نوشتن نامه به زبان انگلیسی

نامه Letterچیست؟ چطور به انگلیسی نامه بنویسیم؟ و انواع نامه به زبان انگلیسی کدامند؟

نامه  Letter نوعی پیام نوشتاری است که ما عموما برای افرادی که از ما دور هستند میفرستیم و همواره انتظار داریم که پیام ما طی نامه بصورت شفاف و واضح با آنها منتقل شود. ما معمولا نامه را برای دوستان یا خویشاوندان خود ارسال میکنیم. هرچند که با ظهور تکنولوژی اطلاعات، تلفنها و گوشیهای موبایل و SMSها و eMailها از اهمیت ارسال نامه های شخصی تا حدودی کاسته شده، اما این هنر همچنان هر کجا که نیاز به ارتباط یا مکاتبات نسبتا رسمی باشد خودنمایی کرده و تسلط نسبی به تکنیکها و روشهای نوشتن نامهم تقریبا ضروری است. برخی اوقات مجبوریم درخواستی را به ارگان یا سازمانی ارسال کنیم و یا نامه ای رسمی به جایی بفرستیم، بنابراین هنر نوشتن نامه، یک دستاورد صرفا جانبی و زینتی نیست بلکه دانشی است که هر فرد تحصیلکرده ضرورتا نیاز به دانستن آن دارد. پس لازم است بدانید که «چطور بانگلیسی نامه بنویسیم» ولی قبل از آن باید بیاموزید که «انواع نامه کدامها هستند» .

انواع نامه به زبان انگلیسی

فرمتها و استانداردهای زیادی برای نوشتن نامه به زبان انگلیسی وجود دارد، اما ساختار کلی که شما بیشتر برای نوشتن نامه با آن مواجهید شامل سه گروه کلی میباشد:

1. نوشتن نامه های غیر رسمی Informal Letter Writing

این نوع از نامه معمولا به دوستان و خویشاوندان نوشته میشود. این نامه ها میتواند برای دعوت از دوستان و یا ارایه پیشنهاد و ... تنظیم و ارسال شوند. ممکن است شما چنین نامه هایی را با نامهای نامه های شخصی Personal Letters یا نامه های اجتماعی Social Letters نیز جستجو کنید.

2. نوشتن نامه های کاری یا بیزینسی Business or Formal Letter Writing

این نامه ها بعنوان ابزار ارتباطی در انواع بیزینس استفاده میشوند. اغلب چنین نامه های توسط تجار، بازرگانان، موسسات مالی و اقتصادی، شرکتها و کمپانی ها، برای اهداف صرفا اقتصادی و کاری، تنظیم و ارسال میگردند. انواع نامه های بیزینسی Business Letters در زیر مجموعه نامه های رسمی Formal Letters طبقه بندی میشوند که خود نامه های بیزینسی شاملی طبقه بندی ها و زیر مجموعه های زیادی هستند. برای مثال: نامه های فروش Sales Letters، نامه های سفارشات Order Letters، نامه های شکایات تجاری و اداری Complaint Letters، نامه های پیگیری Follow-up Letters، نامه های اصلاح و تعدیل Adjustment Letters، تقدیرنامه ها Acknowledgment Letters، توصیه نامه ها Recommendation Letters و استعفا نامه ها Letters of Resignation همگی جزو نامه های بیزینسی یا رسمی Business / Formal Letters هستند.

* با توجه به این واقعیت که عموما کلمات Formal و Official هر دو به فارسی به معنای؛ «رسمی» ترجمه میشوند، لازم است به تعاریف نا مه های Official و Formal خوب دقت کنید تا در مورد نامه های رسمی Official / Formal که در زبان انگلیسی تعارف، فرمتها و طبقه بندی های مختلف دارند، دچار اشتباه نشوید. برای اینکه بتوانید از این سردرگمی خارج شوید، بهتر است بدانید که عموما در گفتمان Dialect انگلیسی در میان افراد بومی Native، کلمه Official بمعنی «رسمی» بیشتر در ارتباط با امور حکومت، دولت، سیاست، سنا و دادگاه استفاده میشود، درحالیکه کلمه Formal بمعنی «رسمی» در ارتباط با امور کاری، مالی و بیزینسی کاربرد رایج و متداول دارد.

3. نوشتن نامه های رسمی Official Letter Writing

با توجه به انچه که پیشتر خدمتتان ارایه شد، این نوع از مکتوبات شامل درخواست ها و انواع نامه هایی است که در ارتباط با امور دولتی، حکومتی و سیاسی استفاده میشوند. این نامه ها همچنین برای ارتباطات رسمی درون دولت از یک ارگان و سازمان با ارگان و سازمان دیگر نیز بکار گرفته میشوند؛ ارجاع نامه ها Referral Letters، نامه های انفصال از خدمت Termination Letters، نامه های استخدامی دولتی Job Letters از انواع نامه های رسمی Official هستند.

قواعد، فرمتها و ساختار نامه Letter Writing Rules

بطور کلی، هنگام نوشتن نامه باید ۶شش ساختار اصلی و کلیدی را همواره مد نظر قرار دهید:

1. سرصفحه یا سرنامه یا Heading

خود سرصفحه یا سرنامه شامل دو قسمت اصلی است:

الف. آدرس نویسنده، و بدنبال آن

ب. تاریخی که نامه مکتوب و توسط نویسنده تنظیم شده است. سرصفحه یا سر نامه Heading در گوشه بالای نامه -- سمت راست یا چپ فرقی ندارد-- نوشته میشود.

نمونه های سر صفحه Heading به شرح زیر هستند.

 

2. آغاز گر The Salutation or Corteous Greeting یا آغازنامه

آغازگز Greeting نامه همواره بستگی به نوع و عمق رابطه میان نویسنده نامه دارد و فردی که قرار است دزیافت کننده آن نامه باشد. بنابر این آغاز نامه Greeting ممکن است از نامه ای به نامه دیگر متفاوت باشد.

آغازگر نامه Greeting در سمت چپ صفحه و پایین تر از سرصفحه Heading مکتوب میگردد. اولین و آخرین کلمات در آغازنامه Greeting با حروف بزرگ نوشته میشوند.

نمونه های آغازگر Greeting در نامه های رسمی  Official و غیررسمی Informal و بیزینسی Business به شرح زیر میباشند.:

 

3. بدنه The body of letter - Communication or the Message - یا پیکره نامه

بدنه یا پیکره بتنهایی بعنوان مهمترین فاکتور در نوشتن انواع نامه در نظر گرفته میشود. نوع و ساختار بدنه The Body of The Letter تا حدود بسیار زیادی بستگی به نوع نامه ای دارد که یک نفر خواهان نوشتن آن است. باید همواره این اصل را مد نظر قرار دهید که سبک و ساختار نامه ای که یک نفر میخواهد در مورد یک موضوع بیزینسی بنویسد، کاملا متفاوت است از بدنه و ساختار نامه ای که برای یک فرد دولتی یا قاضی یک دادگاه، تنظیم و نوشته میشود. اما، فارغ از نوع و فرمت نامه ای که خواهان نوشتن آن هستید، نکاتی بصورت مشترک برای نوشتن انواع نامه کاربردی و قابل استفاده هستند که در این صفحه به برخی از این نکات اشاره میکنیم:

  • برای اینکه نکات و موارد مورد نظرتان را در یک نامه تفکیک کنید، بدنه نامه را باید به پاراگرافهای مختلف تقسیم بندی کنید و در هر پاراگراف به یکی از نکات مورد نظر بصورت تفکیک شده اشاره کرده یا آن موضوع را مورد بررسی قرار دهید.
  • جمله های خود را حتی المقدور واضح و بر یک محور قرار دهید. استفاده صحیح از صفات و قیود در این راستا میتواند بسیار کارگشا باشد.
  • همواره نکات مورد نظرتان را بصورت کامل و واضح مطرح کنید. توصیه میشود قبل از شروع به نگاشتن نامه بهتر است که در مورد نکات اصلی و کلیدی که مدنظرتان است و نحوه اشاره به آنها کمی تامل کنید.
  • خوش خطی یا خوانا نویسی Penmanship از اصول بسیار مهم در نوشتن نامه است. همواره نامه خود را با خط خوانا و تمیز و مرتب تنظیم کنید. میتوانید یکبار نامه را چرکنویس کرده Scratch Writing و سپس آن را تنظیم کرده و پاکنویس Fair Copy کنید.
  • نسبت به کار برد صحیح علامت گذاری در نگارش Punctuation حساس باشید. عدم بکارگیری علایم در نگارش و یا کاربرد غلط آنها، ممکن است منظور نویسنده را به اشتباه به ذهن خواننده نامه القا کنند. برای اینکه بیشتر راجع به علامتگذاری Punctuation بدانید، این صفحه را مطالعه کنید.

عبارتهایی برای فراز و فروز و آغاز و پایان انواع فرمتهای مختلف نامه:

 

 

4. ختام Subscription یا انعقاد نامه

ختام Subscription یا انعقاد نامه در واقع پایانی بر نامه است که میبایست منطبق و با هماهنگی کامل با آغاز نامه Greeting باشد. همان طبقه بندی که بابت Greeting نامه لحاظ کردید، دقیقا در ختام نامه اعمال میشود. نامه نمیبایست که بدوت ختام Subscription پایان پذیرد؛ چراکه ممکن است از جانب خواننده نامه به عنوان بی احترامی یا بی سوادی و عدم درک اجتماعی  نویسنده تلقی شود. توصیه میشود که فرم های خاص ختام نامه بسیار مودبانه، پس از واپسین کلمات پیکره Body نامه و در سمت چپ صفحه نوشته شود. ختام نامه Subscription طبیعتا با حروف بزرگ Capial آغاز میشود و در پایان نیز ویرگول یا کاما Comma دریافت میکند. برخی از مثالهای انواع ختام برای فرمتهای مختلف نامه به شرح زیر میباشند:

  • برای خویشاوندان و اقوام نزدیک: To Blood Relations: Yours affectionately
  • برای دوستان: To Friends: Yours sincerely
  • برای مدیران، رؤسا و افراد فرهنگی نظیر اساتید دانشگاه و معلمها و ...: To Principal/Headmaster/Teacher/Government etc: Yours obediently
  • برای بیزینس، امور دولتی، حکومتی و قضائی: To Officials/Busenessmen: Yours faithfully
  • برای غریبه ها: To Strangers: Yours truly

نکته: هرگز با کلمه yours از علامت ( ' ) apostrophe استفاده نکنید.

 

5. نام Signature یا نشان نویسنده

نام و نشان نویسنده میبایست پس از ختام Subscription و در زیر آن آورده شود. خصوصا در نوشتن نامه به افراد غریبه، نام و نشان نویسنده باید واضح و کامل درج شود.

نکته: خانمها و بانوان و دوشیزگان، برسم ادب و فرهنگ، قبل از نام خود از عناوین Mrs. برای خانمهای متاهل، Miss برای دوشیزگان یا Ms در حالت کلی، داخل پرانتز Brackets استفاده میکنند.

مثال:  S(Miss) Sarah Barret

 

6. آدرس The Address

آدرس بهمراه کد پستی روی پاکت نامه یا کارت پستال بصور خوانا مرقوم میگردد.

 

خوانندگان گرامی! نوشتن نامه تنها یکی از انواع نگارش در زبان انگلیسی است. در این صفحه سعی شده تا بصورت مختصر و مفید مطالبی در خصوص نوشتن نامه خدمتتان ارایه گرد. چنانچه تمایل دارید با انواع فرمتهای مختلف نگارش Writing انگلیسی آشنا شوید، به این صفحه رجوع کنید.

 دوستان، کلاس محل تمرین آموخته هاست. ماحصل آموخته های خود را میبایست در کلاسهای درس تحت نظر اساتید حرفه ای و با تمرینات هدفمند و کنترل شده اجرا کنید تا از لحاظ سرعت و دقت پردازش مطالب و نهایتا در ارایه آنها به سطح مطلوب برسید. این سیستم آموزش نوین است که دنیا بسمت آن حرکت میکند. 

جهت شرکت در کلاسها، ارایه پیشنهادات و کسب اطلاعات مورد نیازتان، با ورود به این صفحه میتوانید اطلاعات تماس با من رو داشته باشید.

 

 

 

 

 

 


طراحی سایت و سئو توسط ضابط