علامتگذاری در نگارش انگلیسی

خواندن و مطالعه این صفحه نه تنها شما را تا حدود بسیار زیادی با کاربرد علایم در نگارش انگلیسی آشنا میسازد Punctuation، بلکه تاثیر بسزایی در نحوه تکلم و مکالمات شما بزبان انگلیسی خواهد داشت.

اگر نظر من را در مورد علامتگذاری punctuation بپرسید، به شما خواهم گفت که کاما یا ویرگول Comma در نگارش زبان انگلیسی، مهمترین، پرکاردترین و پیچیده ترین استفاده دارد. اکثر افراد معتقدند که کا را باید آن جایی در جمله استفاده کرد که مکث یا وقفه ای در آهنگ و روند جمله وجود دارد. این نظریه، تصور بسیار ساده انگارانه و ابتدایی ترین کاربرد ویرگول یا کاما را درنظر میگیرد. برای اینکه با کاربرد فنی، تکنیکی و موثر کاما Commaدر نگارش زبان انگلیسی آشنا شویم، باید به اصول خاصی اشراف داشته باشیم. بنابراین در ابتدا و پیش از انکه پیچیدگی و فنی بودن موضوع سبب هدررفت انرژی شما خواننده محترم شود، بهتر است این مطالب مفید و آموزنده را در مورد کاربرد کاما Comma در نگارش انگلیسی مطالعه کنید. چنانچه عمر و توان و فرصتی باقی باشد سایر علایم را نیز، در ادامه مطلب کاما، خدمتتان معرفی خواهم کرد.

 

کاما Comma یا ویرگول:

برای آگاهی و استفاده صحیح از کاما باید با چهار مفهوم اصلی و کلیدی آشنا شوید:

1. Coordinating Conjunction

از coordinating conjunctions در اتصال گرامری المانهای مختلف نظیر دو اسم، فعل و یا دو عبارت مستقل independent clause استفاده میشود. برای اینکه بدانید Coordinating Conjunctions کدامها هستند، کلمه FAN BOYS را بخاطر بسپارید. FANBOYS: For-And-Nor-But-Or-Yet-So

For

کلمه for معمولا بعنوان حرف اضافه preposition استفاده میشود. اگر از for بعنوان حرف اضافه و به معنی «برای» در جمله استفاده شده باشد، کاما comma نمیگیرد.

مثلا

I've bought a gift for you من برای تو یک هدیه خریده ام

اما، کلمه for بعنوان Coordinating Cunjunction هم در میان جمله استفاده میشود. در اینصورت معنی «چونکه، یا از آنجاییکه» میدهد. اگر از کلمه for بعنوان coordinating conjunction در نوشتار انگلیسی خود استفاده میکنید، میبایست قبل از آن کاما Comma بگذارید.

مثلا

John thought he had a good chance to get the job, for his father was on the company's board of trustees

جان گمان میکرد که شانس خوبی برای گرفتن آن شغل دارد، چونکه پدرش عضو هیئت امناء شرکت بود

 

And

کلمه And اگر بمعنای «و» و یا «همچنین، ... و همچنین» باشد، کاما نمیگیرد.

مثلا

We were tired and hungry

ما خسته و گرسنه بودیم


Three and two are five

سه و دو پنج میشوند


Boys and girls were dancing when the party was in full swing

دخترها و همچنین پسرها در حال رقصیدن بودند وقتیکه میهمانی در اوج خودش بود

 

کلمه And بعضی اوقات به معنی «سپس، متعاقبا» میباشد و تسلسل و ترتیب زمان انجام فعل را نشان میدهد. در چنین شرایطی قبل از نوشتن and باید کاما قرار دهیم.

مثلا

I met Jonathan, and we went out for a cup of coffee

من با جاناتان ملاقات کردم و ما برای نوشیدن قهوه به بیرون رفتیم. -- در این جمله and به معنی «سپس یا متعاقبا» میباشد، یعنی؛ من با جاناتان ملاقات کردم، سپس برای نوشیدن قهوه به بیرون رفتیم.

 

Nor

کلمه nor اگر بعنوان Correlative Conjunction که بعدا به آن اشاره خواهیک کرد و بهمراه neither در جمله استفاده شود، هرگز کاما نمیگیرد.

مثلا

He is neither sane nor brilliant

او نه احمق است و نه با هوش


That is neither what I said nor what I meant

من نه این حرف را زدم و نه منظورم چنین بود

 

اگر کلمه nor بعنوان Coordinating Conjunction استفاده شود، یعنی اینکه؛ بهمراه neither در جمله مطرح نمیگردد، در چنین شرایطی میبایست قبل از نوشتن nor درجمله کاما یا ویرگول قرار دهیم.

مثلا

That is not what I meant to say, nor should you interpret my statement as an admission of guilt

منظورم (از گفتن آن حرف) این نبود، و تو هم نباید از حرف من این برداشت را بکنی که من گناه را به گردن گرفتم

 

But

کلمه but ممکن است در جمله با دو معنی کاملا متفاوت استفاده شود. اگر از But به معنای «اما» استفاده میکنید، حتما در نگارش انگلیسی و پیش از آن، کاما قرار دهید.

مثلا

Joey lost a fortune in the stock market, but he still seems able to live quite comfortably

جوی همه چیزش را در بازار سهام از دست داد، اما بنظر میرسد که او هنوز قادر است براحتی زندگی کند

 

کلمه But گاهی به معنای «بجز...، بغیر از...» استفاده میشود. در چنین حالتی، نیازی به گرفتن کاما Comma ندارد.

مثلا

Everything is ours but time

همه چیز متعلق به ماست بجز زمان

 

Everybody but God has stabbed me in the back

همه بجز خداوند از پشت به من خنجر زده اند یا خیانت کرده اند

 

Or

کلمه or بطور کلی برای یکی از این سه هدف زیر در جمله استفاده میشود: الف. احتمال، ب. توصیف، ج. گزینه. اگر برای دادن احتمال {معمولا و نه همیشه؛ احتمال منفی در برابر مثبت} استفاده میشود، کاما نمیگیرد.

مثال

You can study hard for this exam or you can fail

میتونی سخت برای این امتحان درس بخوانی یا اینکه بیافتی--احتمال منفی در برابر مثبت


They must approve his political style or they wouldn't keep electing him mayor

اونها باید این سبک سیاسی رو اصلاح کنند یا اینکه دیگر نمیتوانند او را بعنوان شهردار حفظ کنند--احتمال منفی در برابر مثبت


The New Hampshire state motto is  "Live free or die"i

شعار ایالت نیوهمپشایر اینست: بمیر یا اینکه آزاد زندگی کن--احتمال مثبت در برابر منفی یا احتمال بتنهایی


There were ten or twelve people in the room

ده یا دوازده نفر در اتاق بودند--احتمال بتنهایی

 

کلمه or اگر برای توصیف، گزینه Option {منظور گزینه مثبت در برابر منفی نیست} ویا تاکید و تایید بر عبارت و شبه جمله اول استفاده شود، باید قبلش در نوشتار انگلیسی کاما گنجانپه شود. در حالت توصیفی معمولا کلمه or با یک کلمه دیگر ترکیب شده و در حالت ترکیبی معنی میدهد.

مثال

We can broil chicken on the grill tonight, or we can just eat leftovers

میتوانیم جوجه کباب برای شام بخوریم، یا غذاهایی رو که از قبل مانده بخوریم----یا option گزینه


Smith College is the premier all-women's college in the country, or so it seems to most Smith College alumnae

کالج اسمیت بهترین کالج زنان در سرتاسر کشور است، یا اینکه حداقل برای زنان فارغ التحصیلش اینطور بنظر میرسد----or so حالت توصیفی

 

There are no rattlesnakes in this canyon, or so our guide tells us

هیچ مار زنگی در این کانیون (دره) پیدا نمیشود، یااینکه لااقل تورلیدر و راهنمای ما چنین ادعا میکند-------or so حالت توصیفی


Things were going well, or seemed to be, but the relationship had already begun to change

همه چیز بخوبی پیش میرفت، یا اینطور بنظر میرسید، اما روابط از قبل دستخوش تغییراتی شده بودند

 

برای اینکه ار پیچیدگی های استفاده کاما با or راحت شوید، بهتر است به این اصل توجه کنید که کلمه or اگر برای اتصال دو احتمال استفاده شود، کاما نمیگیرد، و در غیر اینصورت، باید کاما بگیرد.

 

Yet

کلمه yet اگر به معنی «هنوز» و در آخر یا وسط جمله بیاید، کاما نمیگیرد.

مثلا

I haven't spoken to her yet

من هنوز با او صحبت نکرده ام

 

He hasn't finished yet

او هنوز کارش تمام نشده

 

They have yet to make a decision

انها هنوز تصمیم نگرفته اند---اینجا با کاربرد خاصی از yet اشنا میشوید که جمله حال ساده مثبت را به حال کامل منفی تبدیل میکند و در فارسی معنی «هنوز» میدهد. فرمول کاربردی ان به قرار  have+yet+to+ bare infinitive است.

 

عبارت as yet به معنی «تا حالا، تابحال» استفاده میشود و قید است. اگر بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار بگیرد، کاما comma نمیگیرد.

مثلا

No ambulances had as yet managed to get across the river

هیچ کدام از آمبولانسها تا حالا موفق نشده بودند که از رودخانه عبور کنند

 

اما اگر در انتهای عبارت مستقل independent بیاید، کاما نمیگیرد.

مثلا

We haven't needed extra staff as yet, but we may in the future

ما تابحال به نیروی کار اضافی نیاز نداشته ایم، اما احتمالا در آینده نیاز خواهیم داشت---- توجه داشته باشید که در این جمله، کاما comma قبل از but آمده و ربطی به yet ندارد

 

اگر yet به معنی «بااینحال، بااین وجود، اما» در میان جمله استفاده شود، باید کاما بگیرد.

مثلا

Melissa was not doing well in her physics course, yet overall she had a B average

ملیسا در کلاسهای فیزیکش عملکرد قابل قبولی نداشت، بااینحال نمره متوسطش B شد

 

John plays basketball well, yet his favorite sport is badminton

جان بخوبی بسکتبال بازی میکند، اما ورزش موردعلاقش بدمینتون است

 

The visitors complained loudly about the heat, yet they continued to play golf every day

بازدیدکنندگان بسختی درمورد گرما شکایت میکردند، با این وجود هرروز به بازی گلف ادامه میدادند

 

برای جمع بندی در مورد yet در نظر داشته باشید که رویهم رفته اگر yet به معنی «بااینحال، بااین وجود، اما» در میان جمله استفاده شود، باید کاما بگیرد، درغیراینصورت کاما نمیگیرد.

 

So

کلمه so اگر به معنی «همچنین، همینطور، و هم چنین، هم» و برای اجتناب از تکرار در میانه جمله استفاده شود، کاما میگیرد.

مثلا

Soto is not the only Olympic athlete in his family, so is his brother

سوتو تنها ورزشکار المپیکی در خانواده شان نیست، برادرش هم هست

 

کلمه so اگر به معنی «بنابراین» در میان جمله استفاده شود، کاما میگیرد.

مثلا

Sara has always been nervous in large gatherings, so it is no surprise that she avoids crowds of his adoring fans

سارا همیشه در دورهمی های شلوغ احساس اضطراب میکرده، بنابراین جای تعجبی نیست که او همیشه از اجتماعات هوادارانش دوری میکند

 

برخی اوقات از کلمه so در ابتدای جمله و برای جمع بندی جملات یا متن نوشته شده استفاده میکنیم. معمولا معنی «بنابراین» میدهد و بلافاصله بعد از so در ابتدای جمله کاما قرار میدهیم.

So, the sheriff peremptorily removed the child from the custody of his parents

بنابراین، کلانتر بلافاصله و بیدرنگ بچه را از حضانت والدینیش خارج کرد

 

بطور کلی، کلمه so در میان جمله  همواره کاما میگیرد، یعنی؛ میبایست قبل از نوشتن so کاما قرار دهیم. در ابتدای جمله نیز so کاما میگیرد، اما به این استثنا دقت داشته باشید که اینبار کاما بعد از کلمه so قرار داده میشود.

 

2. Subordinating Conjunctions

میبایست Subordination Conjunctions رو به خاطر بسپارید.  این نوع از ربط دهنده ها در واقع دو عبارت یا شبه جمله را بهم ربط میدهند که یکی از آنها عبارت یا جمله مستقل Independent clause است. جمله مستقل یا Independent جمله ایست که بتنهایی معنی کامل و مستقلی دارد. عبارت یا شبه جمله ای که با subordinating conjunctions میاید در واقع بعنوان جمله غیر مستقل dependent یا subordinate شناخته میشود که نمیتواند بتنهایی منظور خاصی را به مخاطب القا کند و بتنهایی معنی کاملی نمیدهد.

برای حفظ کردن Subordinating/Dependent Conjunctions میتوانید از این جدول استفاده کنید.

Common Subordinating Conjunctions

after
although
as
as if
as long as
as though
because
before
even if
even though

if
if only
in order that
now that
once
rather than
since
so that
than
that

though
till
unless
until
when
whenever
where
whereas
wherever
while

اگر Subordinating Conjunctions که درواقع جمله وابسته یا dependent را آغاز میکنند، در ابتدای جمله اصلی بیایند، میبایست در انتهای جمله وابسته یا dependent کاما قرار دهیم. در چنین حالتی، جمله اصلی independent بعد از کاما comma میاید.

فرمول زیر را بخاطر بسپارید.

Subordinate/dependent Clause +  ,  +  Main/independent Clause

مثال

Even though the broccoli was covered in cheddar cheese, Emily refused to eat it
Unless Christine finishes her calculus homework, she will have to suffer Mr. Nguyen's wrath in class tomorrow
While Bailey slept on the sofa in front of the television, Samson, the family dog, gnawed on the leg of the coffee table

اگر جمله کامل، با عبارت مستقل main/independent clause آغاز شود و متعاقبا عبارت وابسته dependent/subordinate را پس از آن بیاوریم، در اینصورت نیازی به قرار دادن کاما comma در میان جمله نداریم.

فرمول زیر را بخاطر بسپارید

Main/independent Clause + Ø + Subordinate/dependent Clause

مثال

Tanya did poorly on her history exam Ø because her best friend Giselle insisted on gossiping during their study session the night before
Jonathon spent his class time reading comic books Ø since his average was a 45 one week before final exams
Diane decided to plant tomatoes in the back of the yard Ø where the sun blazed the longest during the day

*بجای علامت Ø، هیچ چیزی لازم نیست در جمله قرار دهید.

 

3. Conjunctive Adverbs

در اینجا مهمترین قیود ربطی Conjunctive Adverbs را به شما معرفی میکنیم. آنها را از جدول زیر بخاطر بسپارید. آنها معمولا دو عبارت مستقل را در یک جمله بهم مرتبط میسازند.

•    also
•    however
•    otherwise
•    consequently
•    indeed
•    similarly
•    finally
•    likewise
•    then
•    furthermore
•    moreover
•    therefore
•    hence
•    nevertheless
•    thus
•    nonetheless

 

چنانچه Conjunctive Adverb  در وسط جمله و برای ارتباط دو عبارت مستقل قرار گیرند، قبل از آنها علامت Semicolon یا نقطه-ویرگول و پس از آنها میبایست کاما Comma قرار دهید.

مثال

Tuition increases, say officials, are driven by the universities' costs; consequently, tuition income typically covers less than 50% of college budgets

چنانچه Conjunctive Adverb  در وسط جمله  قبل از آنها علامت کاما Comma یا  ویرگول و پس از آنها میبایست کاما Comma قرار دهید.

مثال

Secretary Bennett, however, maintains that more federal aid would only encourage universities to count on the government to meet any increases they might impose

قیود ربطی Conjunctive Adverbs را اگر در ابتدای جمله قرار دهید میبایست بلافاصله بعد از آنها کاما Comma بگذارید.

مثال

Nonetheless, some colleges are making efforts to trim budgets and pass along the savings

منبع مثالها:

All examples taken from "Facing Up to Sticker Shock," Time (April 20, 1987), 70

طبق مثالها و توضیحات فوق میتوان سه فرمول کلی را برای استفاده از قیود ربطی Conjunctive Adverbs ارایه داد:

Main Clause + ; + Conjunctive Adverb + , + Main Clause

Dependent Clause + , + Conjunctive Adverb + , + Main Clause

Conjunctive Adverb + , + Main Clause

 

4. Correlative Conjunctions

شخصا Correlative Conjunctionsها را کلمات ربطی هم آیند مینامم؛ چراکه همیشه در جمله به همراه هم استفاده میشوند.

مهمترین آنها عبارتند از:

both . . . and
not only . . . but also
not . . . but
either . . . or     neither . . . nor
whether . . . or
as . . . as


مثال

I want either the cheesecake or the chocolate cake
We'll have both the cheesecake and the chocolate cake
I didn't know whether you'd want the cheesecake or the chocolate cake, so I got both
Oh, you want neither the cheesecake nor the chocolate cake? No problem
I'll eat them both - not only the cheesecake but also the chocolate cake
I see you're in the mood not for desserts but appetizers. I'll help you with those, too

منبع مثالهای فوق: https://www.yourdictionary.com

 

همانطور که در تمام مثالهای فوق مشاهده میکنید، Correletive Conjunctionsها مستقل هستند و در جمله کاما Comma نمیگیرند.

 

 

موضوعات مرتبط با این یادداشت:

گرامر انگلیسی بصورت فشرده و کاربردی

این کلمات را در گفتار و نوشتار خود کمتر استفاده کنید

چطور به انگلیسی نامه بنویسیم؟

جطور یکپارچگی گفتار و نوشتار را در انگلیسی حفظ کنیم؟

راحت و رایگان با ما در تماس باشید

ثبت نام و شهریه

 

© مطالب مندرج در این وبسایت با زحمت و صرف زمان و تجربه زیاد گردآوری، تالیف یا ترجمه شده اند. هرگونه کپی برداری و تکثیر از آن بهرنحو، با هر هدف و در هر کجای جهان، پیگرد حقوقی و قضایی خواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 


طراحی سایت و سئو توسط ضابط